Helligdommen


Kategori: Misjon

Steg: 1

Utgivelses år: 2004

Utviklet av: North American Division (NAD)

 

Last ned oppgavearkene her

Krav:
__________________________________
1. Nevn navnet på de tre delene av helligdommen og forgården.
a) Fortell hva som var i hver av delene.
b) Fortell hva gjenstandene der representerer. 
2.  Tegn en skisse av helligdommen, forgården med riktig plassering av alle gjenstandene.
(Husk å få med N, S, Ø og V)
3. Hvor mange lag dekket over helligdommen?
a) Lag en liste over de forskjellige lagene, dette skal gjøres i riktig rekkefølge, start med det innerste laget.
b) Fortell hva lagene representerer.
4. Følgende farger var brukt i helligdommen og på klærne til prestene. Fortell hva fargene representerer.
a) Rød
b) Blå
c) Lilla
d) Hvit
e) Svart
f) Gull
g) Sølv
h) Bronse
5. Diskuter og lær utenat: 1 Johannes 1:9, Daniel 8:14, og 2 Mosebok 25:8.
6. Prestene var fra hvilke 12 stammer? Og hvorfor?? 
7. Beskriv kappen til:
a) Presten
b) Ypperstepresten
8. Les og diskuter hebreerne 4:14-16.
9. Hvilke dyr ble daglig brakt til forgården?
10. Skriv en paragraf eller fortell hvordan Kristus blir representert i helligdommen og gjennom tjenesten der.

 

Helligdommen.jpg