Katter.PNG

A – 30 
Katter
 
1. Hva er kattefamiliens vitenskapelige (latinske) navn?

2. Angi 4 typer tamkatter, og beskriv disse.

3. Redegjør for faktorer å ta hensyn til ved anskaffelse av katt.

4. Redegjør for kattedyrenes
a) syn
b) hørsel
c) følesans

5. Beskriv oppbygningen av en kattepote.

6. Beskriv en sunn katt (oppførsel, munn, øyne, pels, hale osv.)

7. Hva slags mat skal katter ha – sett dette i sammenheng med tennenes form og oppbygging.

8. Redegjør for et vilt medlem av kattefamilien som lever i Norge – dets egenskaper, utseende, lynne, familieliv, hva som utgjør dets næring, samt dets hovedfiender.

9. Angi minst ett vilt kattedyr som lever i hver av følgende deler av verden:
a) Asia
b) Afrika
c) Sør-Amerika
d) Nord-Amerika

10. Gjengi kort og gi skrifthenvisninger for minst 4 steder i Bibelen hvor et medlem av kattefamilien er nevnt.