Amfibier.PNG

A – 3 Amfibier

 
1. a) Hva menes med betegnelsen «vekselvarme dyr»?
b) Hva er i zoologien et amfibium?

2. a) Hvilke to ordener deles klassen amfibier inn i?
b) Hva skiller de to ordenene?
c) Omtrent hvor mange nålevende arter finnes i hver av de to ordenene?

3. Hvor mange og hvilke arter av amfibier finnes i Norge?
Angi for hver enkelt art:
a) hvilken orden den tilhører
b) dens omtrentlige størrelse
c) dens omtrentlige utbredelse i Norge

4. Hvordan skiller man mellom frosker og padder?

5. Hva er metamorfose?

6. Velg ut et amfibium fra hver orden og beskriv deres livsløp.

7. a) Hvor og hvordan tilbringer de norske amfibiene vinteren?
b) Hva får frosken til å gå i dvale og til å livne opp igjen etter dvalen?

8. a) Hva utgjør de forskjellige norske amfibiers næring?
b) Hvordan skaffer de seg den?

9. Hvilken økologisk betydning har amfibiene?

10. a) Angi amfibienes forsvarsmekanisme(r).
b) Hvilke er de norske amfibienes hovedfiender?

11. a) Når, hvor og hvordan «synger» frosker og padder?
b) Hva er det som bestemmer lydens styrke?

12. Lag et lite akvarium. Saml inn froskeegg og klekk dem ut. Følg utviklingen inntil metamorfosen. Skriv en rapport hvor forandringer i vekst og oppførsel noteres og dateres.