F-6 Skredder II (Avansert) 

1. Ha fullført kravene til HF-merket "Skredder" , F-5

Søm, utvidet.PNG

2. Demonstrer ferdighet i yttligere to stingtyper enn dem som er nevnt i krav 1 i merke F-5 - "Skredder'

3.  Demonstrer ferdighet i vanlig stell og bruk av symaskin.

4. Demonstrer ferdighet i
a. måltaking
b. klipping
c. evt. opplegging
d. tilpassing
e. og sying
etter mønster av tre forskjellige klesplagg. redegjør for arbeidsgangen til ferdig produkt. Dukkeklær godkjennes ikke.

5. Demonstrer ferdighet i å montere glidelås i et klesplagg.

6. Velg et syntetisk tekstilmateriale og redegjør for hvordan det blir fremstilt.