C - 3  Språkstudium


Språkstudium instruktør ønskelig
 
1. Les med korrekt uttale et avsnitt på minst 300 ord fra et tidsskrift eller en bok på det fremmede språk.

2. Oversett - direkte fra bladet et avsnitt på minst 300 ord fra et tidsskrift eller en bok på det fremmede språk.           

3. Gjennomfør en enkel, men flytende konversasjon på det fremmede språk. Samtalen skal vare minst 5 minutter.

4. Skriv et kort brev på det fremmede språk til en speidergruppe i det landet der språket tales. Fortell om din speiderpatrulje og forsøk å få til en brevveksling.

5. Lytt til en beretning eller uttalelser på det fremmede språk. Beretningen skal vare i minimum 2 minutter. Gjengi deretter beretningen på norsk.

6. Hva er forskjellen på språk og dialekt (målføre)?

Merknad: For nordmenn godtas ikke svensk og dansk og heller ikke det alternative norske språk som fremmed språk. Tekster og samtale skal bestå av alminnelige uttrykk og ord, og de skal ikke inneholde arkaiske vendinger eller tekniske uttrykk. Tekster skal ikke hentes fra kandidatens lærebøker.